Historie

In de zomer van 1948 kwamen een aantal Zeelandse mensen op het idee om de Zeelandse motorrijders te bundelen tot een club. Het zestal initiatiefnemers die de grondslag legden van een motorclub waren Harrie van Tiel, Grad Herpers, Louis Staals, Janus Vrensen, Piet Jacobs en Jan van Dongen.

Harrie van Tiel had reeds een café genaamd 'De Morgenzon'. In die tijd was De Morgenzon, als dorpscafé, bijzonder in trek bij de Zeelandse bevolking en zo ook bij de Zeelandse motorrijders. Om te komen tot een club werd elke motorrijder uit Zeeland uitgenodigd voor een vergadering in het café van Harrie van Tiel. Dat die eerste vergadering gezellig is geweest is duidelijk. Maar dat op 14 oktober 1948 Z.M.C.-Zeeland werd opgericht is een feit om even bij stil te staan.

In het tijdperk vanaf de oprichting tot aan 1958 had Z.M.C diverse actieve crossers. Echter er was een zestal bij dat zeker onder de aandacht gebracht mag worden: de gebroeders van Dongen. Zes broers van elkaar, die ook tesamen werkten bij vader Frans van Dongen die een loonbedrijf runde. Dit betekende lange dagen maken, doch op zaterdag kregen de zoons om te gaan trainen op de Nabbegatse Berg. Gadegeslagen door vele supporters en door geestelijk adviseur Kapelaan de Haan werd er volop getraind. Daarna werden de machines kant en klaar gemaakt om de volgende dag weer deel te nemen aan een wedstrijd. Tijdens hun actieve carrière behaalden de gebroeders uitstekende resultaten. Zo presteerde Jan van Dongen het om 3 maal (!) kampioen te worden bij de R.K.N.M.B.

 

Goede en minder goede tijden; elke vereniging maakt deze mee. Ook Z.M.C.-Zeeland. Rond 1960 gaven de laatste actieve rijders de pijp aan Maarten en zakte het ledenaantal sterk terug. De toenmalige Burgemeester opperde zelfs dat het beter was om de goedgespekte clubkas te verdelen onder de overige Zeelandse verenigingen. Iets wat natuurlijk niet gebeurde.

Vanaf 1970 bloeide de vereniging weer op met wederom een zeer getalenteerde crosser; Theo van den Berg. Echter een ernstig ongeluk betekende een ommekeer in de actieve loopbaan van Theo. Tevens werden weer wedstrijden georganiseerd op het nieuwe circuit 'De Trentse Bergen'. Tot 1977 werd hier jaarlijks, met succes, een nationale wedstrijd georganiseerd met in 1978 voor het eerst een internationale wedstrijd. Grote namen als Graham Noyce en Gerrit 'de crossende tandarts' Wolsink stonden o.a. aan het starthek.

Ondanks dat de club vanaf 1980 nog diverse talentvolle rijders, als bijvoorbeeld Heikki van den Berg heeft voortgebracht, is de club in een passieve positie geraakt. Rijders waren genoodzaakt om de actieve helm in de wilgen te hangen mede vanwege de torenhoge kosten die een seizoen motorcrossen op topniveau met zich mee brengt.

In het voorjaar van 2001 kwamen een aantal Zeelandse mensen op het idee om de Z.M.C. nieuw leven in te blazen. Bij de initiatiefnemers overheerste het idee dat de club 'in ruste' een te grote geschiedenis heeft en daarbij het feit dat Zeeland een groot aantal motorrijders herbergt werd het voorstel gelanceerd om de crossclub tot toerclub te dopen.

Op 10 mei 2001 tijdens een gehouden informatieavond bleek dat de gedachte bij de initiatiefnemers gegrond was. Een veertigtal geïnteresseerden bezocht de avond en gaf aan lid te willen worden van Z.M.C.-Zeeland. Z.M.C.-Zeeland is weer een motorclub voor elke motorrijder, met diverse activiteiten.