De informatie die door de Overheid en het RIVM is verstrekt, betekent voor de ZMC dat we tot nader bericht geen gezamenlijke activiteiten zullen organiseren.

Als jullie op eigen initiatief gaan rijden, houd dan de aanwijzingen aan die algemeen bekend zijn.

Let op elkaar en rijd veilig!

Voor jullie en alle naasten, wensen we jullie heel veel stekte toe in deze bijzondere periode.

 

Hartelijke groet namens alle bestuursleden van de ZMC,

 

End Comment -->